İsimsiz-2.jpg

Pugedon Project

      Pugedon was born as a social responsibility project in 2014.In 2016 we started corporate life as a R&D Technology Entrepreneurship Industry and Trade Co.
So far we have carried out joint projects with 182 municipalities and 3 ministries.
We exported to 17 countries and we created distributions in 8 Countries.
We  develop projects related to nature and environment. We have 6 recycling machines and 3 international projects in a progress of product
We regularly feed street animals every week. We provide food and medicine to volunteer people who struggle for the goodness of street animals. Vehicles of our project transport animals free of charge. Those animals which are owned from the different places. Also we give seminars about street animals and nature in public schools for free.
We love the world. We will continue our struggle for a better quality and sustainable world

      Pugedon 2014 yılında sosyal sorumluluk projesi olarak dogmustur. 2016 yılinda Pugedon Arge Teknoliji Girisimcilik San.Tic.A.S. olarak kurumsal hayata başladık.
Bu gune kadar 182 belediye ve 3 bakanlık ile ortak  projeler yürüttük/ yürütmekteyiz. 17 ulkeye ihracat yaptik.8 ulkede distribütörlük oluşturduk.Doga ve cevre ile ilgili projeler geliştirtiriyoruz.Uretimde olan 6 adet geri  dönüşüm otomati ve 3 adet uluslararası projemiz bulunmaktadır. Her hafta duzenli olarak belirledigimiz lokasyonlarda sokak hayvanlari beslemesi yapmaktayız. Sokak hayvanlarin refahı icin mucadele eden gönüllü insanlara ilac ve mama yardımları yapiyoruz. Proje  araçlarımız Türkiye icindeki seyahatlerinde farkli yerlerden sahiplenen hayvanlari ücretsiz  olarak  naklini sağlıyor.Devlet okullarında bedelsiz olarak sokak hayvanlari ve doga konulu seminerler veriyoruz.
Dunyayi seviyoruz. Daha kaliteli ve sürdürülebilir bir dünya icin mucadelemiz devam edecektir.